มนุษย์เกิดมาจากการที่ธาตุทั้ง ๔ รวมตัวกัน ได้แก่ ปธวีธาตุ อาโปธาตุ วาโยธาตุ และเตโชธาตุ
 
 
 
บอกเล่าชาวสมุนไพรไทย

   

เวชศาสตร์ชีวิต
 
 

ประกาศ/แนะนำ

แจ้งเพื่อนหมอยาสมุนไพรทุกท่าน  เวปนี้ได้ถือกำเนิดขึ้นมาหลังมาได้มีการออก พ.ร.บ.วิชาชีพแพทย์แผนไทย พ.ศ.๒๕๕๖ ขึ้นมาเมื่อเดือน ก.พ. ๕๖ ที่ผ่านมา ผู้จัดทำหวังว่าจะเป็นสื่อในการติดต่อ เล่าสู้กันฟังของผู้ดำเนินการทางวิชาชีพนี้ เหล่าผู้ที่สนใจ และผู้ที่มีศีลประจำกาย โดยผู้จัดทำจะใช้เวลาว่างในการดำเนินการหากมีผู้ใดสนใจสามารถพูดคุยกันได้ทางเฟสบุ๊ค หมอยาสมุนไพร  กันได้ ขอขอบคุณทุกท่านมา ณ โอกาสนี้

การแพทย์แผนไทยศิริราช เร่งเห็นคุณค่าทางการแพทย์ของไทยที่เป็นสมบัติอันล้ำค่าของชาติ สมควรธำรงให้ยิ่งใหญ่และเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์แผนตะวันออก

สำหรับผู้ที่หมดกำลังใจ อยากให้ลองดูนะ

ยินดีต้อนรับเหล่าหมอยาสมุนไพรทุกท่าน

มีโอกาสคงได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์กัน

 
บอกเล่าชาวหมอยา

ภาพการฝึกปฏิบัติเภสัชพฤกษศาสตร์และเภสัชกรรมไทย

ภาคเดินป่าสมุนไพร ที่อุทยานแห่งชาติปางสีดา  จ.สระแก้ว

ขอขอบคุณอาจารย์และหมอยาทุกท่าน

ภาพประทับใจจากเพื่อในการฝึกปฏิบัติเภสัชพฤกษศาสตร์และเภสัชกรรมไทย ที่ รพ.วังน้ำเย็น จ.สระแก้ว

ขอขอบคุณอาจารย์และวิทยากรจากงานแพทย์แผนไทย

รพ.วังน้ำเย็น มา ณ โอกาสนี้

ครั้งแรกของประเทศไทย จัดตั้ง สภาการแพทย์แผนไทย
เพื่อดำรงความเป็นไทยและภูมิปัญญาของชาติที่ควรสืบทอดและพัฒนาในวงการแพทย์ให้เป็นที่ประจักษ์ และเป็นที่ยอมรับของสงการแพทย์นานาชาติ

กระทรวงสาธารณสุข ได้ออกประกาศกระทรวง ฉบับใหม่ล่าสุด เรื่อง ยาสามัญประจำบ้านแผนโบราณ (แผนไทย) พ.ศ.๒๕๕๖
ซึ่งเป็นอีกทั้งหนึ่งของวงการแพทย์แผนไทยที่มีการปรับปรุงตำหรับยาครั้งใหญ่อีกครั้ง น่าจะเป็นที่สนใจของเหล่าเภสัชกรรม ว่ายาตามประกาศนี้ น่าจะมีบทบาทในวงการแพทย์อีกครั้ง

เพื่อให้ผู้สนใจในศาสตร์แห่งการแพทย์แผนไทย เข้าใจและได้รู้ถึงกฎหมายในปัจจุบันที่เกี่ยวข้อง จึงได้รวบรวมกฎหมายมาให้เหล่าผู้ใฝ่หาความรู้ได้ศึกษา เพื่อประโยชน์แก่วิชาชีพสืบไป

 
 
 
รากฐานการแพทย์แผนไทย
พฤติกรรมที่ควรละเว้น
ข้อมูลทางการแพทย์แผนไทย
 
 
 
   
ทีวีออนไลน์
   
 

สมุนไพรน่ารู้ประจำสัปดาห์

 
จัดทำโดย   บ้านหมอยาสมุนไพร
 
ดำรงความเป็นอัตลักษณ์ของแพทย์สยาม ด้วยภูมิปัญญาอันล้ำค่าของชาติ อันอยู่บนพื้นที่ทางวิทยาศาสตร์ที่เหล่าแพทย์ทั้งหลานต้องช่วยกันรักษาไว้ให้ลูกหลาน